Dne 9. 12. 2014 se setkaly obě naše přípravné třídy na odloučeném pracovišti Trnkovecká 55. Děti se podělily o své zkušenosti a znalosti, kterých již dosáhly za prvního čtvrt roku působnosti ve škole. Společné dění ve třídě, tělocvičně i snoozelenu bylo inspirativní pro obě třídy a děti se již těší na další brzká společná setkání, protože si velmi dobře rozuměly a našly nové kamarády. Fotografie zde.

Spolupráce PT

Žáci II.C a III.C základní školy Vrchlického 5 v Ostravě-Radvanicích se 11.12. 2014 zúčastnili tradičních Vánočních dílen v KD v Ostravě-Heřmanicích, pořádané SŠ prof. Matějčka a MŠ Požární. Kromě toho, že se jedná o prodejní výstavu uvedené střední školy, tak si zde žáci vyrobili spoustu drobných předmětů týkajících se Vánoc. Vyzkoušeli si vykrajování perníčků, které po upečení s chutí snědli, maminkám vyrobili přáníčka a svícny s čajovou svíčkou. Nikdo neodešel s prázdnou, v taškách si děti odnášely buď vlastnoručně vyrobené nebo zakoupené dárečky. Dětem se akce velice líbila a napřesrok si akci určitě zopakujeme. Fotografie zde.

Vánoční dílny

Dne 5. 12. 2014 navštívil opět naší školu Mikuláš, anděl a čert. Letos si sebou Mikuláš přinesl i knihu hříchů, ve které měl zapsány všechny hříšné dušičky. Naštěstí děti, které se přiznaly ke svým špatnostem, hodný anděl od hříchu očistil, aby mohly dostat Mikulášskou nadílku. Za sladkosti děti poděkovaly písničkou nebo básničkou. Třetí třída dokonce překvapila a zazpívala anglickou písničku, kterou se děti naučily v hodinách angličtiny (pochvala těmto odvážným žákům). Na závěr každé nadílky se třída s touto trojicí vyfotila. Děti slíbily, že již budou hodné a tak se těší na příští rok na novou nadílku od hodného Mikuláše. Velké poděkování patří také žákyním VII.A (Patricie Bulavčáková, Adéla Čížová, Tereza Klimková), které akci připravily. Fotografie naleznete zde.

Mikuláš na Vrchlického

Žáci ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p.o. odloučeného pracoviště Trnkovecká 55 v čase předvánočním vytvořili nádherné betlémy, které byly vystaveny na výstavě Slezských betlémů a górnoślaskich szopek. Děti prvního až sedmého ročníku vystřihovaly, vybarvovaly, lepily a zdobily, jak nejlépe uměly, jejích dílka se jim krásně povedla a na výstavě skvěle reprezentovaly naší školu. Výstavu připravila Tělovýchovná jednota Ostrava ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů a regionální pobočkou Severomoravští betlémáři v prostorách Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí Edvarda Beneše v Ostravě. Inspirativní výstava téměř stovky papírových, textilních, keramických a jiných betlémů vyrobených především dětmi a mladistvými ze slezského území Česka a Polska, doplněnou o výrobky s vánoční tématikou z předškolních, školních či jiných kolektivů byla úžasná. Fotografie naleznete zde.

Vyrábíme Betlém web

Mikuláš, andělé a čerti navštívili 5. prosince děti, aby jim předali mikulášské balíčky. Děti balíčky nedostaly jen tak, musely Mikuláši, andělům a čertům zazpívat písničku a zarecitovat básničku. Ty nejzlobivější chtěli dát čerti do pytle, ale když jim slíbily, že se polepší tak je andílci přemluvili, ať je do pekla neberou. Děti měly z návštěvy mikulášské družiny velkou radost. Balíčky dětem zakoupili učitelé ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Trnkovecká 55. Velký dík patří také žákům IX.B, kteří se na celé akci podíleli.Fotografie naleznete zde.

Mikuláš na Trnkovci web

Žáci VI.B byli OPĚT A ZASE úspěšní v dopravní soutěži- „Do třetice všeho dobrého“

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů se uskutečnilo ve dnech 23.5. -24.5.2013

v autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sešlo se zde celkem dvanáct družstev z celého Moravskoslezského kraje. Šest družstev soutěžilo v mladší kategorii a šest ve starší kategorii.

Žáky čekalo pět disciplín - jízda na dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti, testy pravidel silničního provozu, práce s mapou a praktické poskytování první pomoci. Věřte, konkurence byla značná a naše družstvo patřilo k nejmladším. A přesto žáci dokázali obhájit PRVNÍ místo a postupují do celostátního finále, které se uskuteční 18.6.-20.6.2013 v Plzni. Před námi jsou týdny tréninku a zdokonalování, protože v Plzni se již setkají ta nejlepší družstva z celé České republiky. Tak nám přejte štěstí a držte pěsti!

Fotografie z krajského i okresního kola soutěže si můžete prohlédnout zde.

 19. 12. 2008 paní učitelka Jana Kaniová zorganizovala zájezd do Brna na velkolepou výstavu, která návštěvníkům představuje rekonstrukci Tutanchamonovy  hrobky. Žáci naší školy se vydali na dobrodružný průzkum hrobky ve virtuální společnosti  slavného archeologa Howarda Cartera (1874-1939). Vzácné předměty jsou zde uspořádány přesně tak, jak je Carter objevil v roce 1922.
Vláda mladého egyptského faraona Tutanchamona byla krátká a nevýznamná. O to více nás udivuje, jaké bohatství obsahuje jeho hrob, jehož jedinečnost spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních, unikl pozornosti vykradačů v Údolí králů.
Na výstavě mohli naši žáci soutěžit. Odpovídali na otázky, vyhledávali vzácné předměty a popisovali je, zamýšleli se, co je nejvíc oslovilo. Všichni pracovali velmi svědomitě. V lednu byl oznámen vítěz soutěže a byl také odměněn cenou od paní učitelky Kaniové.
Odpolední program nám umožnil krátce nahlédnout do centra předvánočního Brna. S nejznámějšími pamětihodnostmi nás seznámila paní vychovatelka Lenka Laštuvková.

3. 6. 2008 se uskutečnil festival, ve kterém žáci představili svá multimediální díla na interaktivní tabuli. Publikum tvořili rodiče žáků, paní místostarostka obce Ivana Michálková, pan Kania, pedagogové a žáci školy. Práce vznikaly v projektu propojené výuky informatiky a dějepisu. Vyučující dějepisu zadala žákům témata prací a poskytovala jim odborné konzultace, vyučující informatiky zajišťovala jejich zpracování na počítači. Publikum bylo díly žáků nadšeno a nešetřilo chválou.
Všichni soutěžící za odměnu získali zájezd do Lednicko-Valtického areálu, který věnoval sponzor celé akce Mgr. Karel Kania z firmy A-Z finance i.c., s.r.o. Další ceny pro vítěze věnoval také městský obvod Radvanice a Bartovice.

 Ve čtvrtek 30. dubna 2009 se na mnoha místech konala Filipojakubská noc. Naše škola takovou akci uspořádala poprvé. Maminky ze SRPŠ si daly velikou práci s přípravou soutěží i zajištěním  občerstvení.
V maskách ježibab, čarodějnic, duchů a strašidel přišlo nejen mnoho dětí, ale i rodičů.
Nejprve nám čarodějnice ze školní družiny předvedly svůj tanec ježibab. Pak se všechny masky seřadily
do průvodu. V čele nesly dvě dospělácké čarodějnice papírovou ježibabku Gertrudu, kterou  po večerech vyrobila čarodějnice Krákora s dcerou Krákorkou.
Shromáždili jsme se kolem ohně a všechny děti si uvědomily, jak je dobře, že dnes nežijeme v krutém středověku a na čarodějnice si můžeme jen vesele hrát.
Papírová Gertruda krásně hořela a my jsme se dali do tance. Porota zatím hodnotila nejlepší masky.
SRPŠ pro ty nejlepší připravilo diplomy a Školní klub všem vyrobil keramickou pamětní medaili.
Po hodnocení masek jsme se rozprchli k jednotlivým soutěžím. Čekal na nás HOD PAVOUKEM, RYBOLOV BELZEBUBY, SLALOM NA KOŠTĚTI, HOD NA KOŠTĚ KRÁKORY A VYMETÁNÍ PAVOUKŮ.