Důležité

Ozdravný pobyt 2017/2018

V tomto školním roce  získala škola finance na 14 denní ozdravý pobyt z účelového neinvestičního příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší SMO – usnesením rady města č. 07201/RM1418/101ve výši 2.226.000,- Kč. Každý žák školy má nárok na 6.000,- Kč na úhradu ubytování, stravování, dopravu a aktivity ozdravného charakteru na 14 denním ozdraném pobytu.

Termíny konání ozdavných pobytu: 25.2. -10.3.2018 a 15.4.-28.4.2018

 

Sponzoři

ostrava logo male

Projekty

Škola se zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL z finanční podpory evropské unie. Žáci prvního I druhého stupně díky tomuto projektu dostávají ovoce, zeleninu a mléčné výrobky vždy 1x za čtvrnáct dnů. Bližší informace si můžete přečíst na této webové adrese www.ovocedoskol.szif.cz

 

Škola se zapojila do projektu EU peníze školám. V rámci projektu vytvoříme nový výukový materiál a zlepšíme materiální vybavení školy. Seznam výukových  materiálů zde a také zde.

eu